AVG: welke voorbereidingen moet je treffen?

AVG: welke voorbereidingen moet je treffen?

Hoe bescherm je bedrijfsdata?

Hoe bescherm je bedrijfsdata?

‘File Sync and Share’: meer productiviteit met bestanden in de cloud

‘File Sync and Share’: meer productiviteit met bestanden in de cloud

Maak uptime mogelijk met een bedrijfscontinuïteitsplan

Maak uptime mogelijk met een bedrijfscontinuïteitsplan

Tot voor kort was het dagelijks en wekelijks maken van volledige externe back-ups de norm. In het kader van rampherstel werden externe kopieën op een andere locatie bewaard. Verder gingen de voorzorgsmaatregelen eigenlijk niet. Overigens doen veel bedrijven dit nog steeds – en in sommige branches werkt het redelijk goed.

Rampherstel kan hiermee echter wel pijnlijk langzaam verlopen. Je dient de externe kopie op te halen, data op je back-upserver te zetten en alle applicaties en data terug te zetten op je primaire servers. Dit resulteert in aanzienlijk veel downtime voor je organisatie. Uiteraard zorgt dat voor de nodige problemen!

Belangrijke elementen van een IT-rampherstelplan

Wil je een IT-rampherstelplan opstellen? Houd dan rekening met de volgende concepten:

1. RTO: Recovery Time Objective
Hierbij gaat het om de volgende vraag: hoe lang duurt het om een systeem weer te laten draaien na een ramp? Maak je back-ups op de ‘ouderwetse’ manier die we hierboven hebben beschreven, denk dan aan een minimum van 48 uur;

2. RPO: Recovery Point Objective
Dit is het tijdstip waarop je de laatste back-up hebt gemaakt. De data die je tot en met dit punt hebt opgeslagen, kunnen worden teruggehaald. Heb je bijvoorbeeld een back-up gemaakt om 10.00 uur en krijg je om 17.00 uur met een servercrash te maken, dan gaan alle data die je in de laatste zeven uur hebt gecreëerd, verloren.

Doorwerken na een ramp én minimaal dataverlies

Tegenwoordig kunnen applicaties worden gebruikt vanuit virtuele machines, maar ook vanuit back-ups die gebaseerd zijn op beeld. Zulke oplossingen worden ‘instant-recovery’ of ‘recovery-in-place’ genoemd. Hiermee verbeter je de RTO drastisch, omdat je bedrijf kan blijven draaien terwijl je de primaire servers herstelt. De RPO ziet er eveneens gunstiger uit. In de regel wordt er namelijk elk kwartier een incrementele back-up gemaakt (deze bevat enkel de wijzigingen ten opzichte van de laatst gemaakte back-up). Bovendien kunnen beelden uit virtuele machines worden gekopieerd naar een cloud of naar een andere locatie. Ook daarmee geschiedt rampherstel een stuk gemakkelijker en vlotter!

Zorgeloos in de cloud werken? Bescherm je data!

Zorgeloos in de cloud werken? Bescherm je data!

Zorgeloos in de cloud werken

Dat dataverlies verschillende oorzaken kan hebben, weet je waarschijnlijk al. Maar de wijze waarop je het kunt voorkomen, is je misschien nog niet duidelijk. In deze blog vertellen we hoe je dataverlies kunt tegengaan. Maar eerst belichten we de vraag: hoe vaak komt het nu eigenlijk voor?

Meer datagebruik en -verlies

Uit onderzoek blijkt dat het verlies van clouddata even snel toeneemt als het gebruik van cloudapplicaties; een op de drie bedrijven verliest clouddata en de gemiddelde organisatie die in 2015 startte met cloudcomputing, gebruikte circa zesenzestig applicaties.

Nu bedrijven zoveel gevoelige data aan cloudapplicaties toevertrouwen, is het cruciaal om data beter te beschermen. De hamvraag is: welke maatregelen kun je treffen?

1. Zorg voor solide datamanagementprocessen

Stel reglementen op en ontwikkel procedures die betrekking hebben op je cloudapplicaties. Zo ben je in staat om nauwkeurig te bepalen op welke wijze je omgaat met verschillende datatypen en wat je beleid is omtrent het aanmaken of verwijderen van gebruikers.

2. Investeer in cloudapplicatietraining

Zorg ervoor dat je personeel wordt getraind in het correct gebruiken van cloudapplicaties. Hiermee verhoog je de productiviteit en verlaag je de hoeveelheid gebruikersfouten. Misschien vind je dit een voor de hand liggend advies, maar het is nog altijd nodig; 64% van het dataverlies in cloudapplicaties wordt namelijk veroorzaakt door gebruikersfouten!

3. Stel een sterk wachtwoordbeleid op

Bescherm gevoelige data door wachtwoorden regelmatig te veranderen. Maak alle wachtwoorden uniek en ingewikkeld genoeg en zorg voor een opslaglocatie waar onbevoegde partijen niet gemakkelijk bij kunnen. Een goede wachtwoordmanager zou uitkomst kunnen bieden.

4. Automatiseer back-ups voor een eenvoudig herstel

Wil je clouddata echt goed beschermen, dan is het belangrijk om te beseffen dat je niet alles alleen kunt doen. Neem een deskundige en betrouwbare IT-expert in de arm die een goede oplossing voor databescherming biedt. Als je een geautomatiseerde back-uptool hebt die elke dag een back-up maakt, behoort handmatige data-export tot het verleden. Je hoeft alles namelijk slechts eenmaal in te stellen. Dat betekent meer tijd en minder inspanning!

Back-up van de cloud: niet een optie, maar een noodzaak

Back-up van de cloud: niet een optie, maar een noodzaak

Do you have a backup plan?