Een Compliant Privacy- en ICT-Gebruiksbeleid

Een compliant privacy- & ICT-gebruiksbeleid

Bij een falend beleid zijn datalekken, productiviteitsverlies en arbeidsconflicten reële bedreigingen voor een onderneming. Daarnaast gaat er veel tijd verloren aan privégebruik van ICT-middelen wat het risico op incidenten vergroot. Lees hier wat je als ondernemer kunt doen om dit te voorkomen.