Op weg naar de GDPR

Zorg dat je compliant bent!

Privacy is in onze huidige digitale samenleving een groot goed. Organisaties beschikken over steeds meer gegevens van burgers, cliënten, medewerkers en andere natuurlijke personen. Dat neemt echter ook grote risico’s met zich mee. Hoe bereid je je hierop voor?