5 tips voor het opzetten van een IT-strategie

Vaak kiezen ondernemers niet bewust voor IT. Dat is zonde, want in die gevallen kun je niet spreken van een IT-strategie, waar je bedrijf zeer veel profijt van kan hebben.

Moet IT in jouw ogen geen lastige kostenpost zijn, maar een strategie voor het behalen van meer winst en concurrentievoordeel? Volg onze tips dan op!

1. Eerst je business, dan de technologie

Zet je bedrijfsdoelen, ambities en groeiplannen eens op een rij. Pas nadat je de bedrijfsstrategie onder de loep hebt genomen, is het tijd om aandacht te besteden aan je IT-strategie. Een glashelder bedrijfsplan verschaft je de inzichten die je nodig hebt om de juiste keuzes te maken wat betreft IT-diensten, -producten en -oplossingen. Is service jouw stokpaardje? In dat geval kun je investeren in slimme klantenservicesoftware. Maken jouw lage prijzen je uniek? Dan is het verstandig om je te richten op het verhogen van productiviteit.

2. Treed in gesprek

Je personeel werkt dagelijks met de IT-producten en -diensten die jij ze aanbiedt. Daarom is het belangrijk om met je medewerkers te praten over de frustraties en uitdagingen die zij op IT-gebied ervaren. Vraag hen welke technologie- en softwareoplossingen hun productiviteit daadwerkelijk verhogen. De inzichten die dergelijke gesprekken je opleveren, kun je gebruiken om betere keuzes te maken.

3. Bepaal hoe je ervoor staat

Neem een IT-specialist in de arm om in kaart te brengen wat je in huis hebt op het gebied van hardware, software en diensten. Bekijk hoe deze onderdelen het doen binnen je bedrijf en beoordeel of je bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. Neem eventuele risico’s en wet- en regelgeving ook onder de loep. Realiseer je dat een eenmalige inventarisatie niet toereikend is! Je IT-omgeving verandert continu en daarom is het belangrijk dat je de IT-balans met grote regelmaat opneemt.

4. Wat zijn je aandachtspunten?

Als je weet hoe je ervoor staat op IT-gebied, ben je in staat om een duidelijk toekomstbeeld te schetsen. Hier kun je vervolgens naartoe werken. Wil je strategisch te werk gaan, richt je dan op het dichten van het hiaat tussen heden en toekomst. Als je je niet meer hoeft te concentreren op noodgevallen en meer doet dan wachten totdat de afschrijvingstermijn is verstreken, kun je ontwikkelingen en verbeteringen plannen. ‘Proactief’ is het sleutelwoord!

5. Samenwerken met een IT-partner

Een IT-strategie kan alleen slagen als je een flinke dosis discipline bezit. Neem je korte- én langetermijndoelen mee bij het bepalen van je IT-koers en evalueer de voortgang regelmatig. Een IT-partner kan inzicht verschaffen in je IT-omgeving, technologische ontwikkelingen belichten, je wijzen op kansen en risico’s en nieuwe systemen voor je implementeren.

Samengevat: een effectief IT-plan focust op het selecteren van optimale oplossingen die je bedrijfsdoelen kunnen realiseren. Technologie is een secundair aspect. Als je de concurrentie continu een stap voor wilt zijn, is het slim om voordelen als productiviteit, snelheid en betrouwbaarheid optimaal te benutten!