Hoog tijd voor automatisering!

Wil je de productiviteit en bedrijfsprestaties een flinke boost geven, maar de hand op de knip houden? Dan biedt automatisering uitkomst, mits je de vele mogelijkheden ziet en benut.

Automatiseren: wanneer is het relevant?

Simpel gezegd: altijd. Ieder proces waarin papier(stapels) en handmatige handelingen nog een rol spelen, leent zich voor automatisering. Als je papier digitaliseert, versnel je het proces en de workflow, elimineer je inefficiëntie en menselijke fouten en geef je medewerkers de kans om zich te richten op het creëren van toegevoegde waarde. Je neemt afscheid van invoerwerk en verwelkomt denkwerk.

Automatisering gaat vrijwel altijd samen met digitale transformatie en digitalisering. Daarnaast speelt integratie een belangrijke rol, aangezien systemen en processen die voorheen geïsoleerd waren, nu met elkaar communiceren. Daarmee behoren onnodige vertragingen en handmatige werkzaamheden officieel tot het verleden!

Automatisering: geen bezwaar

Wil je automatisering goed aanpakken, waak er dan voor dat je inefficiënte processen probeert te optimaliseren. Je inspanningen zullen veel vruchtvoller zijn als je focust op het efficiënter maken van processen die reeds effectief zijn. Daarnaast is het cruciaal om het veelgehoorde bezwaar dat automatisering banen overbodig maakt, te weerleggen; dit klopt namelijk niet! De inhoud van het werk verandert, maar vaak betekent dit juist dat medewerkers meer uitdaging en afwisseling ervaren in het uitvoeren van hun taken.


Gratis Whitepaper
Hoe goed is jouw IT-omgeving op orde?
Test je IT op 10 belangrijke punten en weet direct hoe je ervoor staat! Download de whitepaper

Starten met automatisering?

Deze vijf handige tips helpen je op weg!

1. Start met het eenvoudigste proces

Het automatiseren van simpele taken is laagdrempelig en je leert er veel van. De kennis die je opdoet, kun je gebruiken wanneer je meer complexe processen wilt automatiseren.

2. Belicht de voordelen

Zijn je werknemers huiverig voor automatisering? Neem hun angst weg door uit te leggen dat ze meer ruimte krijgen voor het creëren van toegevoegde waarde. Zo werk je aan de cultivering van een automatiseringsvriendelijke omgeving.

3. Begin bescheiden

Automatiseren doe je niet ineens. Introduceer veranderingen stap voor stap, zodat al je medewerkers eraan kunnen wennen. Zo beperk je ook eventuele risico’s.

4. Registreer en meet

Wil je weten of je succes boekt? Houd dan bij wat je precies aan automatisering hebt gedaan, zodat je de situaties voor en na de invoering van wijzigingen goed met elkaar kunt vergelijken.

5. Neem een betrouwbare partner in de arm

Is het automatiseren van bedrijfsprocessen niet je expertise? Zoek dan een aanbieder die er alles van afweet, die jouw organisatie en prioriteiten kan doorgronden en die de mogelijkheden op automatiseringsgebied haarfijn weet uit te leggen!