Zorgeloos in de cloud werken? Bescherm je data!

Dat dataverlies verschillende oorzaken kan hebben, weet je waarschijnlijk al. Maar de wijze waarop je het kunt voorkomen, is je misschien nog niet duidelijk. In deze blog vertellen we hoe je dataverlies kunt tegengaan. Maar eerst belichten we de vraag: hoe vaak komt het nu eigenlijk voor?

Meer datagebruik en -verlies

Uit onderzoek blijkt dat het verlies van clouddata even snel toeneemt als het gebruik van cloudapplicaties; een op de drie bedrijven verliest clouddata en de gemiddelde organisatie die in 2015 startte met cloudcomputing, gebruikte circa zesenzestig applicaties.

Nu bedrijven zoveel gevoelige data aan cloudapplicaties toevertrouwen, is het cruciaal om data beter te beschermen. De hamvraag is: welke maatregelen kun je treffen?

1. Zorg voor solide datamanagementprocessen

Stel reglementen op en ontwikkel procedures die betrekking hebben op je cloudapplicaties. Zo ben je in staat om nauwkeurig te bepalen op welke wijze je omgaat met verschillende datatypen en wat je beleid is omtrent het aanmaken of verwijderen van gebruikers.


Gratis Whitepaper
Waarom alléén back-up niet genoeg is.
We bespreken het belang van businesscontinuïteit in plaats van alleen maar back-up. Download de whitepaper


2. Investeer in cloudapplicatietraining

Zorg ervoor dat je personeel wordt getraind in het correct gebruiken van cloudapplicaties. Hiermee verhoog je de productiviteit en verlaag je de hoeveelheid gebruikersfouten. Misschien vind je dit een voor de hand liggend advies, maar het is nog altijd nodig; 64% van het dataverlies in cloudapplicaties wordt namelijk veroorzaakt door gebruikersfouten!

3. Stel een sterk wachtwoordbeleid op

Bescherm gevoelige data door wachtwoorden regelmatig te veranderen. Maak alle wachtwoorden uniek en ingewikkeld genoeg en zorg voor een opslaglocatie waar onbevoegde partijen niet gemakkelijk bij kunnen. Een goede wachtwoordmanager zou uitkomst kunnen bieden.

4. Automatiseer back-ups voor een eenvoudig herstel

Wil je clouddata echt goed beschermen, dan is het belangrijk om te beseffen dat je niet alles alleen kunt doen. Neem een deskundige en betrouwbare IT-expert in de arm die een goede oplossing voor databescherming biedt. Als je een geautomatiseerde back-uptool hebt die elke dag een back-up maakt, behoort handmatige data-export tot het verleden. Je hoeft alles namelijk slechts eenmaal in te stellen. Dat betekent meer tijd en minder inspanning!