Wanbound behaalt ISO 27001 certificering!

Met trots melden wij dat Wanbound ISO 27001 gecertificeerd is! Een belangrijke stap om onszelf en onze klanten te laten zien dat wij als vooruitstrevende en snelgroeiende organisatie, gestructureerd en verantwoord werken en dat jouw IT omgeving bij ons in goede handen is en zal blijven.

Met dit certificaat toont Wanbound aan dat zij haar beleid en de maatregelen rondom informatiebeveiliging op orde heeft en dit continue toetst en waar nodig verbetert, want ISO 27001 is geen eenmalig proces.

Waarom ISO 27001?

Wanbound is als Managed Service Provider verantwoordelijk voor een groot aantal IT-omgevingen en is zich daarbij zeer bewust van gevolgen die verlies van data en vertrouwelijke informatie tot gevolg hebben. Het is dan ook belangrijk om eventuele informatiebeveiligingsrisico’s maximaal te beperken. ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

Met de ISO 27001 certificering laten wij zien, dat wij maximaal gefocussed zijn op informatiebeveiliging. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze ICT en hierbij zijn wij ons zeer bewust van de risico’s die verwerking van gegevens tot gevolgen kan brengen. Wanbound gaat al goed en veilig om met de informatie van onze klanten en we hebben in de praktijk aangetoond dat we dat doen. Natuurlijk deden we dit ook al voor het behalen van dit certificaat, maar nu is het dan officieel erkend. 

Wat betekent dit voor jou als klant?

ISO 27001 zorgt ervoor dat we steeds op zoek zijn naar passende maatregelen op de veranderende risico’s in het IT-landschap. ISO 27001 helpt ons om continue stil te staan bij de beveiliging van informatie, zodat jij als klant je IT-omgeving met een gerust hart aan ons kan toevertrouwen. Ook is onze ISO certificering voor de aankomende AVG regelgeving een belangrijke zekerheid welke we nu aan organisaties kunnen afgeven.


Gratis Whitepaper
Zorg dat je compliant bent!
Organisaties beschikken over steeds meer gegevens van burgers, cliënten, medewerkers en andere natuurlijke personen. Hoe bereid je je voor op de risico's? Download de whitepaper

Daar stopt het alleen niet! Bij ISO 27001 is het van groot belang om het beleid, de risico’s en de maatregelen regelmatig tegen het licht te houden en aan te passen als dat nodig blijkt te zijn. Daarnaast kiezen wij er ook actief voor om onze opgedane kennis, ervaringen en procedures te delen met onze Premium Service klanten. De vCIO zorgt er zo voor, dat ook jullie op de hoogte zijn van de risico’s en gevaren op het gebied van informatiebeveiliging, hoe Wanbound hierbij te werk gaat en wat jullie hier zelf aan kunnen verbeteren. Wij kijken proactief mee naar oplossingen die niet korte termijn, maar langer termijn inzetbaar zijn.

Meer weten?

Wanbound beheert jouw systemen proactief en draagt zorg voor een goede en veilige werkomgeving. Benieuwd naar de mogelijkheden? Geef je gegevens door en wij nemen snel contact met je op!